SwissSys Standings. MCC Dunwin Jauary 2020: Advance Section

#PlaceNameIDRtngRd 1Tot
11-4Harris Zhang168958833DD2 1.0
2Craig Xu170240774DD1 1.0
3Rick Zhang162515700DD4 1.0
4Baldwin Zhai170225663DD3 1.0